May 25, 2022 · Koloneel Abdiisaa Aagaa (1919 – 1977) Oromiyaa, Wallagga kessatti dhalate.

.

. .

Seenaa Gootota Oromoo.

mp3 download.

. Isin hin darbiin. Sadaasa 13/2015(TOI) - Seenaa gootota Itoophiyaa dhaloota barsiisuun dhaloota biyya jaalatu oomishuun jabaatee itti fufa jedhan Kantiibaan magaalaa Finfinnee aadde Adaanech Abeebee Magaalaa Finfinnee kutaa magaalaa Lidaatti Manni Barumsaafi Siidaan yaadannoo Letenaal Koloneel Abdiisaa Aagaa bifa haaraan ijaarame eebbifameera.

Masriin Liigii biyyoota Arabaatti fayyadamuun dhiibbaa taasisuuf jechuun Itoophiyaan himatte.

Dec 21, 2014 · Abas Hadji - Barreessaa seenaa waa'ee ummata Arsii barreesse Mootii Abbaa Jifaar II Jimmaa fi naannoo ishee bulchaa ture. Rakkinni Haa Rakkatu - Abdiisaa Ejjetaa S Seenaa Oromoo Hanga Jaarraa 16 Ffaa Getaachoo Hayilee, Tasammaa Ta'aa Fi Kan Biroo Seenaa Abdiisaa Aagaa - Abrahaam Eebbisaa Sansakkaa Sakaalame - Abdiisaa Ejjataa Siyaasa Oromoo - Mohaammad Alii Sussuka Adoolessaa - Malkaamuu Taarikuu. Dec 1, 2020 · Kitaabni seenaa Koloneel Abdiisaa Aagaa fakkiin ibsu qophaa'e 14 Muddee 2019.

. May 7, 2015 · Abas Hadji – Barreessaa seenaa waa’ee ummata Arsii barreesse Mootii Abbaa Jifaar II Jimmaa fi naannoo ishee bulchaa ture.

Seenaa gara garaa fi Hojiiwwan isin bashannansiisan kara Channel Youtube kanaa Hordofaa.

.

. .

Chaanalii youtube keenyaa Oro art show subscribe gochuun dhaloota seenaa baratu ta'a. 0M.

Source: Seenaa Dinqisiisaa- Abdiisaa Aagaa.
Ogbarruu Afaan Oromoo: Eebbistoota moo dubbistoota ? 24 Adooleessa 2018.
.

Seenaa gara garaa fi Hojiiwwan isin bashannansiisan kara Channel Youtube kanaa Hordofaa.

0M.

. Masriin Liigii biyyoota Arabaatti fayyadamuun dhiibbaa taasisuuf jechuun Itoophiyaan himatte. .

May 7, 2015 · Abas Hadji – Barreessaa seenaa waa’ee ummata Arsii barreesse Mootii Abbaa Jifaar II Jimmaa fi naannoo ishee bulchaa ture. Maddi:Barreeffama Seenaa Gootoota OromooSeenaa Diinqisiisaa gooticha Oromoo Koloneel Abdisaa Aagaa; =========. Isin hin darbiin. Maddi:Barreeffama Seenaa Gootoota OromooSeenaa Diinqisiisaa gooticha Oromoo Koloneel Abdisaa Aagaa; =========. . .

Chaanalii youtube keenyaa Oro art show subscribe gochuun dhaloota seenaa baratu ta'a.

Bara 1925tti mana barumsaa Abbaa. Seenaa Sheek Bakrii Saphaloo jalqabaa Hanga dhumatti (128 kbps).

Abdiisaa Aagaa bara 1928 bara weerarsa Xaaliyaanii booji’amee gara biyya Xaaliyaanii erga geeffameen booda uffata.

Seenaa Isaa Ijoollummaa fi Waraana Galuu Koloneel Abdiisaa Aagaa Oromiyaa Dhihaa,Wallagga Dhihaa,Najjotti bara1919 kessatti dhalate.

Oromiyaa, Wallagga kessatti dhalate.

Abbas Ganamo – professor Abdiisaa Aagaa – Escapee from Italian prison and leader of a squad for the Allies during WWII Hon.

5.